Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern

YETKİN PELET

Pelet

Yenilebilir enerji kaynaklarından olan biokütle ekonomik ve çevresel açıdan olumlu özellikleri de göz önüne alındığında biokütle dünyada dördüncü en büyük enerji kaynağını oluşturması yönüyle önemli bir enerji kaynağı konumundadır. Isınma ve sanayi amaçlı yakma sistemlerinde kullanılan bu kaynak dünya da bulunan birçok kaynak uzun vade de ihtiyaçları karşılayacak büyüklükte değildir.

Bu yüzden mevcut kaynakları ekonomik kullanmamız gerekiyor. Bu iki problemin çözümüne katkı sağlayabilmek için yenilenebilir ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmamız gereklidir. Bu noktada gerek doğaya zararı olmaması bakımından gerekse yenilenebilir olması bakımında bizleri “odun peleti” karşımıza çıkmaktadır.

Odun Peleti Kullanım Alanları

Odun peleti evde, sobalarda, kalorifer kazanlarında, sanayide, ekmek fırınlarında, konutlarda ısınma amaçlı ve çokça alanda kullanıldığı gibi enerji gereksinimi olan birçok sanayi dalında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yarattığı küresel ısınma ya da çevre kirliliği gibi sorunları geride bırakacak muhteşem karlı bir yakıt türü olan pelet yakıtı yenilenebilir ve doğal olmasından dolayı daha az maliyetli bir yakıt olmakla birlikte çevreye de zarar sağlamamaktadır.

Odun Peleti Hakkında

İçinde küçük silindirik bir forma sahip olan pelet genellikle 6-8-10 mm çapında ve 10-40 mm arasında uzunluğu olan, sıkıştırılmış; talaş, odun yongaları, ağaç kabuğu, ağaç dalları, ekinlerin sapları, fındık, ağaç diplerindeki kozalak gibi doğal ürün ve atıklardan oluşmaktadır. Bu durum da hem doğadaki maddeleri geri kazanmada katkı sağlamaktadır. Pelet çok yoğun ve küçük rutubette olması nedeniyle çok yüksek bir yanma verimliliği olan bir yakıt tipidir. Özellikle odun peletleri odun hammaddelerine oranla 5 ile 10 kat fazla verimlilik sağlayan bir yakıttır.

Odun Peleti Faydaları

Atık malzemelerinden üretilen odun peleti yanma sonucunda %95’ lik kısmında enerji kullanılıyor. Sadece %5 bir enerji kaybı yaşanmaktadır.

Odun peleti kullanımı oldukça basit ve kolay olmaktadır.

Odun Peleti ile ısınma sistemleri ikiye ayrılır. Birincisi 5000 metrekareye kadar uzanan pelet kalorifer sistemleri ve sobalarda ve kalorifer kazanlarında kullanılmaktadır. Lakin soba ve kaloriferler de dikkat edilmesi gereken bir husus var bu tarz kazanlar da ve bunun gibi daha küçük alanlarda odun pelet’ ini kullanırken küçük parçalı peletler kullanılmaya dikkat edilmelidir.

Ormanlara da zarar vermeye engel olan pelet yakıtı, ormandaki atıkları da değerlendire bildiğimizden dolayı ülke ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Küçük boyutta üretilen pelletlerin paketlenmesi, depolanması ve nakliyatı oldukça rahat olmaktadır.

Ayrıca kömür gibi zehirleme riski olmamaktadır.

Diğer katı yakıtlara göre kül oranı yok denecek kadar az olmakla %0,5 kül oranına sahip olmaktadır.

about-greenforet-img