Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern

YETKİN PELET

Enerjiye olan ihtiyacın giderek artması ve fosil kaynaklardan elde edilen enerjinin hem sınırsız olmaması hem de bu kaynaklardan enerji elde edilirken çevreye verilen geri dönüşü olmayan zararlar dolayısıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim ve bu yöndeki arayışlar artmıştır. Enerjiye olan ihtiyaç süreklidir ve enerji arzının günümüzdeki hayatın normal akışında seyredebilmesi için kesintiye uğramaması gereklidir. Yenilenebilir enerji kaynakları hem çevre dostu hem de sınırsız olması sebebi ile enerji üretiminde büyük bir paya sahiptir. Ne var ki, rüzgar ve güneş gibi bu enerji kaynaklarından kesintisiz olarak enerji elde edilemiyor olması, halen fosil kaynaklardan enerji ihtiyacının karşılanmasını mecbur kılmaktadır. Biyokütle enerjisi ise depolanabilme yani sürekli üretimin mümkün olması özelliği ile yenilenebilir enerji kaynakları çeşitleri arasında önemli bir potansiyele sahiptir. Enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artması hem dışa bağımlığı azaltmakta hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Yetkin Pelet Olarak Yüksek Kalorili ve Yüksek verimlilik elde edilen Pelet yakıtını sunmaktan mutluluk duyarız.

about-greenforet-img